dom > aktualności > Nowości produktowe >

Wprowadzenie materiałów do przetwarzania form

Wprowadzenie materiałów do przetwarzania form
opublikowany:2018-08-09
Forma SMC / BMC / DMC

Podstawowe właściwości formowanych z arkuszy tworzyw sztucznych i formowanych z piłek tworzyw sztucznych są termoutwardzalne, co oznacza, że ​​usieciowane materiały są nieodwracalne w sieciowaniu. Jest to również podstawą do formowania tych typów materiałów i unikalnej technologii formowania.

Materiał składa się z następujących elementów:

Kompozyt SMC / BMC / DMC: żywica, środek o niskim skurczu, wypełniacz, środek wzmacniający, dodatek, system utwardzający;

Formowanie SMC / BMC: formowanie odbywa się na ogrzewanej stalowej formie o temperaturze 125 stopni C-170 stopni C.