Warunki płatnośći
Zaktualizowano:2018-08-14

Po realizacji dostawy w ciągu 30 dni lub nieodwołalnie potwierdzone

(lub niepotwierdzona) Akredytywa w Sight.