dom > certyfikaty
certyfikaty
Certyfikacja produkcji
 • System zarządzania jakością (QMS)
  Wymagania systemu zarządzania jakością są wymagane, aby zweryfikować zdolność organizacji do dostarczania produktów, które spełniają wymagania klientów i do stosowania wymagań przepisów ustawowych i wykonawczych. Celem jest zwiększenie satysfakcji klientów.
  Zaktualizowano:2018-07-14
 • Certyfikat zgodności
  Weryfikacja została przeprowadzona na zasadzie dobrowolności. Potwierdzamy, że TCF jest na miejscu. Produkt (y) spełnia wymagania Znaku Poświadczającego ISET, w odniesieniu do powyższego standardu (ów).
  Zaktualizowano:2018-07-09
 • Weryfikacja zgodności
  Ta weryfikacja zgodności została wydana na zasadzie dobrowolności. ECM potwierdza, że ​​istnieje Techniczna Kartoteka Konstrukcji (TCF) dla wyżej wymienionych Dyrektyw.
  Zaktualizowano:2018-07-09